A. van Dommelen Transport en Mestdistributie

GEERT VAN DER HEIJDEN : PLANNER DRIJFMEST

Door zijn jarenlange ervaring als chauffeur kent Geert alle ins en outs van het mesttransport, de diverse mestopslagen en de locaties waar mest wordt opgehaald en afgezet. Hij is verantwoordelijk voor de planning van alle vloeibare producten en de daarbij behorende documenten. Bij Clean Minerals Bio Energy B.V. in Esbeek is Geert zeer nauw betrokken bij de in- en output van deze mestverwerkingsinstallatie.

Geert is tijdens kantooruren te bereiken via: Telefoon: 013-5169702    GSM: 06-21540123
Email: geert@avandommelen.nl